David Copperfield

Magic Bottle Trick – Illusionist Kevin James


Illusionist Kevin James is one of today’s most innovative magicians, known for creating several unique magical effects, such as the Floating Rose, performed by many magicians around the world including David Copperfield. He is currently touring with The Illusionists.

Subscribe to The Kennedy Center! http://bit.ly/2gNFrtb

Thanks! You've already liked this

Forever Note Magic Trick Revealed Ever


magic, tricks, trick, magic tricks, magic trick, illusion, magic tricks revealed, trending, trends, magic tricks for kids, zach king, magician, magic show, levitate, viral, top 10, card, best magic trick ever, michael jackson rocket launch, michael jackson jetpack, david copperfield lawsuit, claudia schiffer, david copperfield wife, david copperfield book, guinness, net worth, david copperfield show, chloe gosselin, david copperfield island, islands of copperfield, musha cay, david kotkin, learn a magic trick, michael jackson, business of celebrity, wsj, lee hawkins, mgm, david copperfield, masked magician

Thanks! You've already liked this

LETHAL PREDICTION TRICK WITH SCRABBLE PIECES!


This magic trick is a TOTAL SHOCKER. People can examine the pieces, and you can even immediately repeat the trick with a DIFFERENT letter. Easy to do too! Order yours now. http://bit.ly/2qDGwrK

Download 3 FREE Magic E-books! http://bit.ly/1wtBgkj

Subscribe to the SankeyMagic CHANNEL http://bit.ly/1ZUkDLa

Visit Jay’s MAGIC SHOP http://bit.ly/Kn6fLe

Connect with Jay on FACEBOOK http://bit.ly/27prrGh

Follow Jay on TWITTER for daily magic tips + advice! http://bit.ly/16H4djN

Visit InsideDeception the world’s #1 training site for magicians +
mentalists http://bit.ly/1dzLh71

Find out more about Jay at JAYSANKEY.COM http://bit.ly/1YtDM60

Welcome to the official YouTube channel of Jay Sankey Magic. Jay Sankey is
a true magician’s magician and is widely considered to be one of the most
original thinkers and finest magic teachers alive today. He is also one of
the most prolific magic creators on the planet. Jay’s original tricks have
been performed by many of the world’s most famous magicians including
David Copperfield, Criss Angel, David Blaine, Dynamo and Keith Barry. Jay
also fooled Penn and Teller on the tv show ‘FOOL US’ and made Toronto’s CN
Tower vanish! Learn fun magic and mentalism tricks from one of the world’s
most experienced performers and teachers. Jay uploads new tutorial videos,
comedy videos, and cartoons every week. Learn the secrets to card tricks,
coin tricks, mentalism and psychic tricks. Jay also reveals the secrets to
his favorite, easy to do street magic tricks!

Thanks! You've already liked this

Bacahaytum – David Copperfield/Բացահայտում Դավիդ Կոպերֆիլդ


29 декабря 2017 год
Դեյվիդ Կոպերֆիլդ.աշխարհի ամենահայտնի և ամենահարուստ աճպարարն ու իլյուզոնիստը:Նա ոչնչով չի տարբերվում իրական հրաշագործից:Նրա կատարած հնարքները մինչև օրս ապշեցնում են յուրաքանչյուրին:Նա 11 անգամ հայտնվել է գինեսի ռեկորդների գրքում,քանի որ կատարել է հնարքներ,որոնք մարդկային ուժերից վեր են:Նա անցել է չիանական պատի միջով,անհետացրել է Նյու-Յորքի ազատության արձանը,գտնվելով փակ արկղի մեջ՝ընկել է հսկա ջրվեժից,և իհարկե նրա ամենահայտնի հնարքը՝թռչել:Տարբեր ֆիզիկոսներ,մաթեմատիկոսներ և իլյուզոնիստներ երկար տարիներ փորձում են հասկանալ,թե ինչպես է Կոպերֆիլդը կատարել իր հնարքները,սակայն մինչև օրս բացահայտվել է ընդամենը մի քանիսի գաղտնիքը:

Thanks! You've already liked this

MYSTERIOUS ‘COINS TO POCKET’ MAGIC TRICK REVEALED! (Do Magic with Borrowed Coins!)


Win 1 or 12 of my ‘Holy Moly’ coin tricks. To enter contest leave a comment and tell me, “What’s one of your goals for 2018?”

The winners of last week’s ‘Revolutionary Card Magic’ contest are: Zev Grossman, Green Boots, Walter Johnson, ApocalypticJoker, Jonathan Cooper, FraterTham, SteveOdan, Ted Morgan, Pete852trix, Louis Fernandez and MajikRego. If you won email your name and shipping address to contact@sankeymagic.com

Download 3 FREE Magic E-books! http://bit.ly/1wtBgkj

Subscribe to the SankeyMagic CHANNEL http://bit.ly/1ZUkDLa

Visit Jay’s MAGIC SHOP http://bit.ly/Kn6fLe

Connect with Jay on FACEBOOK http://bit.ly/27prrGh

Follow Jay on TWITTER for daily magic tips + advice! http://bit.ly/16H4djN

Visit InsideDeception the world’s #1 training site for magicians +
mentalists http://bit.ly/1dzLh71

Find out more about Jay at JAYSANKEY.COM http://bit.ly/1YtDM60

Welcome to the official YouTube channel of Jay Sankey Magic. Jay Sankey is
a true magician’s magician and is widely considered to be one of the most
original thinkers and finest magic teachers alive today. He is also one of
the most prolific magic creators on the planet. Jay’s original tricks have
been performed by many of the world’s most famous magicians including
David Copperfield, Criss Angel, David Blaine, Dynamo and Keith Barry. Jay
also fooled Penn and Teller on the tv show ‘FOOL US’ and made Toronto’s CN
Tower vanish! Learn fun magic and mentalism tricks from one of the world’s
most experienced performers and teachers. Jay uploads new tutorial videos,
comedy videos, and cartoons every week. Learn the secrets to card tricks,
coin tricks, mentalism and psychic tricks. Jay also reveals the secrets to
his favorite, easy to do street magic tricks!

Thanks! You've already liked this

Load More