David Copperfield

Bacahaytum – David Copperfield/Բացահայտում Դավիդ Կոպերֆիլդ


29 декабря 2017 год
Դեյվիդ Կոպերֆիլդ.աշխարհի ամենահայտնի և ամենահարուստ աճպարարն ու իլյուզոնիստը:Նա ոչնչով չի տարբերվում իրական հրաշագործից:Նրա կատարած հնարքները մինչև օրս ապշեցնում են յուրաքանչյուրին:Նա 11 անգամ հայտնվել է գինեսի ռեկորդների գրքում,քանի որ կատարել է հնարքներ,որոնք մարդկային ուժերից վեր են:Նա անցել է չիանական պատի միջով,անհետացրել է Նյու-Յորքի ազատության արձանը,գտնվելով փակ արկղի մեջ՝ընկել է հսկա ջրվեժից,և իհարկե նրա ամենահայտնի հնարքը՝թռչել:Տարբեր ֆիզիկոսներ,մաթեմատիկոսներ և իլյուզոնիստներ երկար տարիներ փորձում են հասկանալ,թե ինչպես է Կոպերֆիլդը կատարել իր հնարքները,սակայն մինչև օրս բացահայտվել է ընդամենը մի քանիսի գաղտնիքը:

Thanks! You've already liked this

MYSTERIOUS ‘COINS TO POCKET’ MAGIC TRICK REVEALED! (Do Magic with Borrowed Coins!)


Win 1 or 12 of my ‘Holy Moly’ coin tricks. To enter contest leave a comment and tell me, “What’s one of your goals for 2018?”

The winners of last week’s ‘Revolutionary Card Magic’ contest are: Zev Grossman, Green Boots, Walter Johnson, ApocalypticJoker, Jonathan Cooper, FraterTham, SteveOdan, Ted Morgan, Pete852trix, Louis Fernandez and MajikRego. If you won email your name and shipping address to contact@sankeymagic.com

Download 3 FREE Magic E-books! http://bit.ly/1wtBgkj

Subscribe to the SankeyMagic CHANNEL http://bit.ly/1ZUkDLa

Visit Jay’s MAGIC SHOP http://bit.ly/Kn6fLe

Connect with Jay on FACEBOOK http://bit.ly/27prrGh

Follow Jay on TWITTER for daily magic tips + advice! http://bit.ly/16H4djN

Visit InsideDeception the world’s #1 training site for magicians +
mentalists http://bit.ly/1dzLh71

Find out more about Jay at JAYSANKEY.COM http://bit.ly/1YtDM60

Welcome to the official YouTube channel of Jay Sankey Magic. Jay Sankey is
a true magician’s magician and is widely considered to be one of the most
original thinkers and finest magic teachers alive today. He is also one of
the most prolific magic creators on the planet. Jay’s original tricks have
been performed by many of the world’s most famous magicians including
David Copperfield, Criss Angel, David Blaine, Dynamo and Keith Barry. Jay
also fooled Penn and Teller on the tv show ‘FOOL US’ and made Toronto’s CN
Tower vanish! Learn fun magic and mentalism tricks from one of the world’s
most experienced performers and teachers. Jay uploads new tutorial videos,
comedy videos, and cartoons every week. Learn the secrets to card tricks,
coin tricks, mentalism and psychic tricks. Jay also reveals the secrets to
his favorite, easy to do street magic tricks!

Thanks! You've already liked this

WIN $5,000 IN FANTASTIC MAGIC PRIZES!


To enter this incredible contest subscribe to my new ‘Connect & Influence’ channel http://bit.ly/2qb1QUX and sign-up for my FREE magic newletter http://bit.ly/Kn6fLe

Subscribe to the SankeyMagic CHANNEL http://bit.ly/1ZUkDLa

Visit Jay’s MAGIC SHOP http://bit.ly/Kn6fLe

Connect with Jay on FACEBOOK http://bit.ly/27prrGh

Follow Jay on TWITTER for daily magic tips + advice! http://bit.ly/16H4djN

Visit InsideDeception the world’s #1 training site for magicians +
mentalists http://bit.ly/1dzLh71

Find out more about Jay at JAYSANKEY.COM http://bit.ly/1YtDM60

Welcome to the official YouTube channel of Jay Sankey Magic. Jay Sankey is
a true magician’s magician and is widely considered to be one of the most
original thinkers and finest magic teachers alive today. He is also one of
the most prolific magic creators on the planet. Jay’s original tricks have
been performed by many of the world’s most famous magicians including
David Copperfield, Criss Angel, David Blaine, Dynamo and Keith Barry. Jay
also fooled Penn and Teller on the tv show ‘FOOL US’ and made Toronto’s CN
Tower vanish! Learn fun magic and mentalism tricks from one of the world’s
most experienced performers and teachers. Jay uploads new tutorial videos,
comedy videos, and cartoons every week. Learn the secrets to card tricks,
coin tricks, mentalism and psychic tricks. Jay also reveals the secrets to
his favorite, easy to do street magic tricks!

Thanks! You've already liked this

LEARN THE IMPOSSIBLE ‘WIPE OFF’ COIN MAGIC TRICK


Check-out my AWESOME ‘Boxing Week Magic Pack!’ worth of gimmicks, custom printed cards, exclusive tutorial + 2-hour DVD! Just .95 – only while supplies last. http://bit.ly/2BEtF9E

Download 3 FREE Magic E-books! http://bit.ly/1wtBgkj

Subscribe to the SankeyMagic CHANNEL http://bit.ly/1ZUkDLa

Visit Jay’s MAGIC SHOP http://bit.ly/Kn6fLe

Connect with Jay on FACEBOOK http://bit.ly/27prrGh

Follow Jay on TWITTER for daily magic tips + advice! http://bit.ly/16H4djN

Visit InsideDeception the world’s #1 training site for magicians +
mentalists http://bit.ly/1dzLh71

Find out more about Jay at JAYSANKEY.COM http://bit.ly/1YtDM60

Welcome to the official YouTube channel of Jay Sankey Magic. Jay Sankey is
a true magician’s magician and is widely considered to be one of the most
original thinkers and finest magic teachers alive today. He is also one of
the most prolific magic creators on the planet. Jay’s original tricks have
been performed by many of the world’s most famous magicians including
David Copperfield, Criss Angel, David Blaine, Dynamo and Keith Barry. Jay
also fooled Penn and Teller on the tv show ‘FOOL US’ and made Toronto’s CN
Tower vanish! Learn fun magic and mentalism tricks from one of the world’s
most experienced performers and teachers. Jay uploads new tutorial videos,
comedy videos, and cartoons every week. Learn the secrets to card tricks,
coin tricks, mentalism and psychic tricks. Jay also reveals the secrets to
his favorite, easy to do street magic tricks!

Thanks! You've already liked this

David Copperfield — Greatest Magician of All Time? JESUS CHRIST! | TMZ


Yep … that’s what he said.
SUBSCRIBE: http://po.st/TMZSubscribe

About TMZ:
TMZ has consistently been credited for breaking the biggest stories dominating the entertainment news landscape and changed the way the public gets their news. Regularly referenced by the media, TMZ is one of the most cited entertainment news sources in the world.

Subscribe to TMZ on YouTube for breaking celebrity news/ gossip and insight from the newsroom staff (TMZ Chatter & TMZ News), the best clips from TMZ on TV, Raw & Uncut TMZ paparazzi video (from TMZ.com) and the latest video from TMZ Sports and TMZ Live!

Keeping Up with Our YouTube Exclusive Content:
TMZ Chatter: TMZ newsroom staff insight and commentary from stories/ photos/ videos on TMZ.com
TMZ News: The latest news you need to know from TMZ.com
Raq Rants: Raquel Harper talks to a celebrity guest with ties to the hip hop and R&B communities.
Behind The Bar Podcast: TMZ’s lawyers Jason Beckerman and Derek Kaufman loiter at the intersection of law and entertainment, where they look closely at the personalities, events and trends driving the world of celebrity — and how the law affects it all.

We love Hollywood, we just have a funny way of showing it.

Need More TMZ?
TMZ Website: http://po.st/TMZWebsite
LIKE TMZ on Facebook! http://po.st/TMZLike
FOLLOW TMZ on Twitter! http://po.st/TMZFollow
FOLLOW TMZ on Instagram! http://po.st/TMZInsta
TMZ on TV & TMZ Sports on FS1 Tune In Info: http://po.st/TMZOnAir
TMZ is on iOS! http://po.st/TMZiOS
TMZ is on Android! http://po.st/TMZonAndroid

Got a Tip?
Contact TMZ: http://po.st/TMZTip

Check out TMZ Live, TMZ Sports and toofab!
TMZ Live: http://po.st/TMZLiveWebsite
Subscribe! TMZ Live: http://po.st/TMZLiveSubscribe
TMZ Sports: http://po.st/TMZSportsWebsite
Subscribe! TMZ Sports: http://po.st/TMZSportsSubscribe
Toofab: http://po.st/toofabWebsite
Subscribe! toofab: http://po.st/toofabSubscribe

David Copperfield — Greatest Magician of All Time? JESUS CHRIST! | TMZ
https://www.youtube.com/channel/UCK7IIV6Q2junGSdYK3BmZMg

Thanks! You've already liked this

Load More